2017.05.13 – Jak nazwać ronda?

W ciągu ostatnich kilku lat w Biłgoraju powstało wiele rond, tylko nieliczne z nich mają nazwę. Są propozycje nazw dla pozostałych, pomysły zostały już zaopiniowane przez rady osiedlowe.

Obecnie nazwę noszą dwa biłgorajskie ronda. Jedno, najstarsze, usytuowane na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Włosiankarskiej nazwano imieniem kard. Stefana Wyszyńskiego, drugie – w Puszczy – ks. Jana Mroza.

Już od kilku lat organizacje, grupy mieszkańców, stowarzyszenia, ale też osoby prywatne składają swoje propozycje dotyczące nazw dla pozostałych skrzyżowań o ruchu okrężnym. Cały czas pojawiają się nowe pomysły.

Zaproponowano następujące nazwy dla poszczególnych rond:
1) ul. Zamojska – ul. Szwajcarska, obwodnica północna – „Jagody” Nizio, Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata Melanii i Jana Mikulskich,
2) ul. Zamojska – ul. Przemysłowa – Dzieci Zamojszczyzny, Sitarzy,
3) ul. Kościuszki – ul. Nadstawna – Żołnierzy Wyklętych, Honorowych Dawców Krwi, Honorowych Krwiodawców, Radości, Dzieci Zamojszczyzny, Romana Dmowskiego,
4) ul. Tarnogrodzka – ul. Motorowa – mjr. Kaliny, Kazimierza Górskiego, Dzieci Zamojszczyzny,
5) obwodnica północna – ul. Moniuszki – Żołnierzy Corda, Stefana Knappa,
6) obwodnica północna – Al. Jana Pawła II – Bitwy Warszawskiej, Lecha i Marii Kaczyńskich, Dymitra z Goraja,
7) Al. Jana Pawła II – ul. Lubelska – Lecha i Marii Kaczyńskich, Ofiar Rzezi Wołyńskiej,
8) Al. Jana Pawła II – ul. Zielona – dh. T. Iwanowskiego, Lecha i Marii Kaczyńskich.

Większość rad osiedlowych wskazała swoje propozycje. I tak: Rada Osiedla Bojary uznała, że rondo nr 5 powinno nosić nazwę Bojary, Rada Osiedla Roztocze dla ronda nr 1 wybrała nazwę Jagody Nizio (Franciszka Nizio ps. Jagoda), dla ronda nr 2 Dzieci Zamojszczyzny, a dla ronda nr 5 Żołnierzy Corda.

Rada Osiedla Puszcza Solska chce, by skrzyżowanie nr 4 nazwano imieniem Biłgorajskich Sitarzy a Rada Osiedla Różnówka proponuje, by rondo nr 7 nosiło imię Lecha i Marii Kaczyńskich, za to rondo nr 8 – dh. Tadeusza Iwanowskiego.

Rada Osiedla Batorego proponuje, aby skrzyżowaniu nr 7 nadać imię Stefana Batorego, a rondu nr 8 – Druha Tadeusza Iwanowskiego.

Rada Osiedla Śródmieście wyraziła się pozytywnie o pomyśle nazwania skrzyżowania nr 2 rondem Sitarzy i chce, by rondo nr 3 nosiło nazwę Romana Dmowskiego. Rada Osiedla Nadstawna chce, by rondu nr 3 nadać nazwę Dzieci Zamojszczyzny.

(Źródło: bilgorajska.pl)