2017.09.18 – Nowy plac zabaw za 170 tys. zł

Przy ul. Łąkowej w Biłgoraju powstanie nowy plac zabaw. Jest to kontynuacja pomysłu dotyczącego wykonania jednego takiego obiektu w każdym roku kalendarzowym. Już rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.

W ubiegłym roku Rada Miasta Biłgoraj podjęła decyzję o tym, że każdego roku w innej części miasta powstanie nowoczesny plac zabaw. W tym roku w głosowaniu zwyciężyło osiedle Roztocze, a konkretnie teren przy ul. Łąkowej, w okolicy nowych bloków mieszkalnych. Na to zadanie w budżecie miasta zapisano kwotę 140 tys. zł. 23 sierpnia rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Wykonanie placu zabaw przy ul. Łąkowej”. Najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 169 740 zł. Wykonawca został wezwany do podpisania umowy. By możliwa była realizacja inwestycji zwiększono kwotę przeznaczoną na tel cel w budżecie miasta. Radni głosowali nad zmianami podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.

(Źródło: bilgorajska.pl)