2018.04.11 – Zebranie rady osiedla Roztocze

Inwestycje miejskie, ale także kwestie związane z lokalnymi, osiedlowymi problemami były tematami poruszanymi podczas tegorocznego zebrania sprawozdawczego rady osiedla Roztocze. Mieszkańcy dyskutowali z władzami Biłgoraja w środowe popołudnie, 11 kwietnia.

Zebranie sprawozdawcze rady osiedla Roztocze rozpoczęło się w środowe popołudnie, 11 kwietnia.

Przewodniczący rady Sebastian Cybulski podsumowując ostatnich 12 miesięcy funkcjonowania tego organu powiedział: – W roku ubiegłym zgłaszane wnioski zostały w większości zrealizowane. Część z nich nie doczekała się jednak realizacji, więc ponownie będziemy wnioskować o rozpatrzenie.

Przewodniczący podkreślił, że apelowano m.in. o usunięcie drzewa stojącego w pasie drogowym przy Al. Młodości, jak również likwidację zastoin wody na tej samej ulicy. Pierwsza kwestia została załatwiona, drugi problem mimo działań wciąż się pojawia. Ponadto rada prosiła o oczyszczenie i udrożnienie przepustowości rowu na odcinku od PGK do ul. Zamojskiej, jak również ustawienie dodatkowego słupka ograniczającego wjazd pomiędzy ul. Żabią, a ul. Łąkową. Poruszaną kwestią była także sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Zamojskiej i ul. Długiej. ZDW w Lublinie wyjaśnił, że sygnalizacja działa bez zastrzeżeń, gdyż została wyregulowana w maju 2017r.

Mieszkańcy tego osiedla doczekają się w końcu placu zabaw, o budowę którego starali się od wielu lat. Jeszcze w tym roku powstanie taki obiekt przy ul. Łąkowej.

Na realizację czekają za to takie zadania jak: przykrycie rowu melioracyjnego biegnącego od ul. Słonecznej do PGK, doświetlenie łącznika ul. Żabiej z ul. Łąkową, remont nawierzchni ul. Krótkiej, ustawienie ekranów dźwiękochłonnych lub zasadzenie drzew wzdłuż obwodnicy północnej. – Zwiększenie ruchu na obwodnicy staje się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkających w pobliżu tej trasy – mówił przewodniczący Cybulski.

Obecny na spotkaniu burmistrz Janusz Rosłan odnosząc się do ostatniej kwestii mówił, że jest to zasadne i miasto postara się wygospodarować kwotę na zakup drzew, które mogłyby rosnąć wzdłuż obwodnicy, chroniąc mieszkańców przed hałasem. Ale rozmawiano też o możliwości ograniczenia prędkości na obwodnicy północnej. Są tam bowiem dwa odcinki, obszary poza terenem zabudowanym, co oznacza, że dopuszczalna prędkość to 90km/h. Mieszkańcy apelowali, by zmniejszyć tę prędkość do 70 km/h, a do policji skierowali prośbę o częstsze kontrole.

Ważną kwestią było także ograniczenie możliwości przejścia przez teren Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Mieszkańcy mówili, że był to skrót między ul. Łąkową, a ul. Przemysłową, teraz konieczne jest przejście inną, dłuższą drogą. Ponadto wejście na nowe obiekty sportowe możliwe jest tylko od strony ul. Przemysłowej, nie ma takiej możliwości od ul. Łąkowej. Burmistrz tłumaczył, ze dyrektor szkoły podjął taką decyzję ze względów bezpieczeństwa, jednak postara się znaleźć inne rozwiązanie.

Poruszono też temat zapadającej się nawierzchni ul. Łąkowej, która niedawno przeszła remont. Włodarz wyjaśnił, że podczas przygotowań do inwestycji robione były odwierty na głębokość 2,5m, które wskazały jakość gruntu i w związku z tym przygotowano projekt. Zadanie zostało wykonane zgodnie z tym projektem. Dopiero później okazało się, że problem tkwi znacznie głębiej i to dosłownie. Wpuszczona sonda ujawniła, że są problemy z gruntem na głębokości ok. 5-6m. Żeby problem się nie powtarzał trzeba by było przebudować ulicę na takiej właśnie głębokości, jednak koszty byłyby ogromne.

Podczas spotkania rozmawiano też o jakości powietrza w Biłgoraju i możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę pieców na te gazowe. Burmistrz odpowiadał, że wiele osób jest tym zainteresowanych, więc jest plan, by w przyszłorocznym budżecie zapisać konkretną kwotę z przeznaczeniem na ten cel.

(Źródło: bilgorajska.pl)