2019.04.03 – Dariusz Rosiak – nowy przewodn.

W środowe popołudnie, 3 kwietnia, odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Osiedla Roztocze, podczas którego wybrano nowe władze. Przewodniczącym został Dariusz Rosiak.

Podczas spotkania wybrano nowy, 15-osobowy skład Rady Osiedla, który tworzą: Edward Hajduk, Małgorzata Cybulska, Wojciech Rozwadowski, Jerzy Nizio, Paweł Nizio, Marek Frąk, Jan Baran, Dariusz Bazan, Ewa Zajmała, Dariusz Kuliński, Łukasz Zgmunt, Sebastian Cybulski, Bogusław Oleszczak, Anna Buczek, Dariusz Rosiak.

Następnie członkowie rady przeszli do wyboru nowego przewodniczącego. Zgłoszono dwie kandydatury: Sebastiana Cybulskiego i Dariusza Rosiaka. Podczas głosowania okazało się, że drugi z kandydatów otrzymał 9 głosów, dotychczasowy przewodniczący zdobył ich 6.

Nowym przewodniczącym został więc Dariusz Rosiak. Funkcję jego zastępcy będzie pełnić Sebastian Cybulski. Wybrano również zarząd, poza przewodniczącym w jego skład wchodzą: Ewa Zajmała, Bogusław Oleszczak i Dariusz Bazan.

– Dziękuje serdecznie za wybór na to stanowisko. Będę się starać nie być gorszym przewodniczącym niż dotychczasowy, zachęcam wszystkich do współpracy. Ze swojej strony deklaruję, że zrobię wszystko, by nasze osiedle coraz bardziej się rozwijało – mówił tuż po wyborze Darusz Rosiak.

(Źródło: bilgorajska.pl)