Ankieta identyfikująca kierunki rozwoju miasta

Zapraszamy mieszkańców osiedla i nie tylko do udzału w ankieciebopublikowanej na strinie miasta. Udział w niej jak infirmuje UM będzie stanowił aktywny wkład w wypracowanie i wdrożenie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego,ograniczenia negatywnych zjawisk i podniesienia standardu życia w Biłgoraju.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://www.bilgoraj.pl/news/1952/ankieta-identyfikujaca-problemy-i-kierunki-rozwoju.html

(Źródło: bilgoraj.pl)