Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Pani
Maria Szeliga
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Biłgoraju

Szanowna Pani Dyrektor,
z okazji Dnia Bibliotekarza w imieniu samorządu miasta Biłgoraja oraz własnym składam Pani oraz całemu Zespołowi Współpracowników serdeczne
podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju czytelnictwa w naszym mieście.

Wyrażam uznanie dla Państwa działalności, dzięki której mieszkańcy naszego miasta i powiatu mogą korzystać z bogatego księgozbioru bibliotecznego oraz usług doświadczonej i kompetentnej kadry.  Jednocześnie, obok wypełniania podstawowego zadania – gromadzenia i udostępniania księgozbioru oraz pomocy w wyszukiwaniu informacji, organizujecie Państwo wiele form pracy kulturalno – oświatowej, takich jak wystawy, konkursy, spotkania poetyckie. Cieszą się one dużym zainteresowaniem i frekwencją.

Wszystkim Pracownikom Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Biłgoraju składam serdeczne życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, radości z obcowania z literaturą, a także stale rosnącej rzeszy zadowolonych czytelników i oczywiście wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                     Z wyrazami szacunku
                                                      Janusz Rosłan

                                                          Biłgoraj, 8 maja 2020 r.