Informacje historyczne

Od momentu powstania Biłgoraja w drugiej połowie XVI w. obszar dzisiejszej dzielnicy był niezagospodarowanym terenem, leżącym po północnej stronie miasta. W XVIII w. powstał trakt łączący Biłgoraj z Radzięcinem; w uogólnieniu biegł on tak, jak dzisiejsza ulica Stanisława Moniuszki, czyli południkowo, wzdłuż zachodniej granicy obecnego osiedla. Droga ta aż do XIX w. nosiła miano ulicy Radzięckiej. Opisywany teren oddzielał miasto od leżącej na północ od niego wioski Bojary.

W 1918 rozwój przestrzenny miasta w kierunku północnym ograniczał się do ulicy Zastodolnej (obecnej Przemysłowej), będącej południową granicą dzisiejszego osiedla. Dopiero w okresie międzywojennym (1918-1939) rozpoczął się proces urbanizacji obszaru: na mapach z tego czasu widoczne są już zaczątki dzisiejszej ulicy Łąkowej. Wytyczenie sieci ulic i powstanie większej części obecnej zabudowy nastąpiło w latach 60., 70. i 80. XX wieku. Wtedy też zbudowane zostały obiekty dzisiejszego Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących; wcześniej w ich miejscu działał zakład tartaczny.

Osiedle Roztocze jako jednostkę obecnego podziału administracyjnego w sensie formalnym powołano do życia Uchwałą Rady Miasta w Biłgoraju z dnia 25 sierpnia 2004; wówczas też wytyczono aktualnie obowiązujące granice dzielnicy.

Przewodniczący osiedla

1. Marek Ćwikła – przewodniczący w latach: 2003 – 2016
2. Sebastian Cybulski – przewodniczący w latach: 2016 – 2019
3. Dariusz Rosiak – przewodniczący w latach: 2019 – do dziś