Nabór wniosków na utylizację azbestu

Burmistrz Miasta Biłgoraj ogłasza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie miasta.

W ramach realizacji Projektu pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” realizowanego wspólnie z Samorządem Województwa Lubelskiego finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 6, dz.6.3. Gospodarka odpadami.

O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna z terenu miasta Biłgoraj posiadająca prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym na którym znajdują się wyroby zawierające azbest z zastrzeżeniem, iż nieruchomość ta nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Dofinansowanie przysługuje również osobom- właścicielom działek na których znajduje się zdeponowany eternit.

Samorząd Województwa Lubelskiego udzieli pomocy finansowej w postaci pokrycia 100% kosztów demontażu transportu i utylizacji eternitu. Uprzejmie informujemy, że wnioski można składać w Urzędzie Miasta Biłgoraj przy ul. Kościuszki 13 w terminie od 6 do 24 maja 2019 r. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z gminnym koordynatorem projektu pod nr. telefonu 84 686 96 81.

Właściwy wzór zgłoszenia lokalizacji (wniosku) znajduje się  na stronie www.azbest.lubelskie.pl.

(Źródło: bilgoraj.pl)