Oddajemy odpady wielkogabarytowe

Wrzesień jest miesiącem bezpłatnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W związku z tym w dniu odbioru (w II terminie) odpadów komunalnych z nieruchomości do godz. 7.00 rano można będzie wystawić przed posesję niepotrzebne meble, dywany, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, odzież i tekstylia, oleje i tłuszcze, chemikalia, opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, oleje silnikowe, przekładniowe, smarowe. Odpady należy wystawić przed posesję w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych.

Poniżej Harmonogram: