Statut osiedla

  Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Osiedle „Roztocze” zwane dalej Osiedlem jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Biłgoraja. § 2 Osiedle tworzy, dzieli, łączy lub znosi w drodze uchwały Rada Miasta po konsultacji z mieszkańcami Osiedla. § 3 Osiedle stanowią mieszkańcy miasta wraz z częścią jego terytorium, na którym zamieszkują i obejmują następujące place i…