Statut osiedla

  Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Osiedle „Roztocze” zwane dalej Osiedlem jest jednostką pomocniczą Rady Miasta Biłgoraja. § 2 Osiedle tworzy, dzieli, łączy lub znosi w drodze uchwały Rada Miasta po konsultacji z mieszkańcami Osiedla. § 3 Osiedle stanowią mieszkańcy miasta wraz z częścią jego terytorium, na którym zamieszkują i obejmują następujące place i…

Granice Osiedla

Ulice osiedla:

Żabia, Łąkowa, Wierzbowa, Borowa, Krótka, Michała Pękalskiego, Roztocze, Akacjowa, Piękna, Kasztanowa, Torfowa, Słoneczna, Al. Młodości, Zamojska od skrzyżowania z ul. Przemysłową do ul. Szwajcarskiej.

Materiały opracowane na podstawie Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXVIII/172/04 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 25 sierpnia 2004 r.