Teleporady dotyczące koronawirusa

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

 • zalecenia
 • e-zwolnienie
 • e-receptę
 • sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

 • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa
 • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych
 • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna
 • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

– Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu – zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Wykaz przychodni zdrowia udzielających teleporad na terenie miasta Biłgoraj:

 • Praktyka lekarska KONSYLIUM, ul. Poprzeczna 3A, tel. 84 686 75 77; 514 965 468;
 • Spółka Cywilna: G. Gąsiorowska, W. Jurkiewicz, T. Krzysztoń – Król, E. Łukasik; A. Paleczny; W. Suskiewicz, O. Szczerbińska – Borsuk, ul. Tadeusza Kościuszki 18, tel. 84 686 21 84;
 • Przychodnia Lekarska  „TWÓJ LEKARZ”, ul. Dr. Stanisława Pojaska 3, tel: 84 686 41 33;
 • Nasze Zdrowie Piotr Momot i Partner – Spółka Lekarzy, ul. Tadeusza Kościuszki 13, tel.  84 685 77 58.

Teleporady w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

Ważne!

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość skorzystają m.in. pacjenci poradni onkologicznych, kardiologicznych czy neurologicznych, którzy pozostają już pod stałą opieką specjalistów i wymagają okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom
i personelowi medycznemu.

Teleporady realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych dotyczą świadczeń wymienionych w załącznikach 1a i 1c do obowiązującego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z wizyty na odległość mogą skorzystać pacjenci kontynuujący opiekę w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Wykaz placówek Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej na terenie Biłgoraja rekomendowanych przez NFZ w celu uzyskania teleporady:

 • Świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii:
  1. Centrum Medyczne LUXMED Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 50, tel. 81 532 37 11;
  2. ARION Szpitale Sp. z o.o. w upadłości, ul. Dr. Stanisława Pojaska 5, tel. 84 688 21 23;
 • Świadczenia w zakresie onkologii:
  1. Centrum Medyczne LUXMED Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 50, tel. 84 6869533;
 • Świadczenia w zakresie medycyny sportowej, preluksacji, gruźlicy i choroby płuc, leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży, diabetologii:
  1. Przychodnia Lekarska  „TWÓJ LEKARZ”, ul. Dr. Stanisława Pojaska 3, tel. 84 686 41 33;
 • Świadczenia w zakresie medycyny sportowej, alergologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chorób zakaźnych, kardiologii, neurologii, reumatologii, dermatologii i wenerologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, tomografii komputerowej, gastroskopii, kolonoskopii, nefrologii:
  1. ARION Szpitale Sp. z o.o. w upadłości, ul. Dr. Stanisława Pojaska 5, tel. 84 688 21 23;
 • Świadczenia w zakresie logopedii:
  1. GADU –GADU Centrum terapeutyczno – rehabilitacyjne Alicja Bosak, ul. Długa 75, tel. 694 485 094;
 • Świadczenia w zakresie kardiologii, neurologii, neurologii dziecięcej:
 1. NZOZ KARDIONEUROMED Ewa Dudko, ul. 3 Maja 87A, tel. 84 6868611, 84 6867671.

Wykaz gabinetów stomatologicznych na terenie miasta Biłgoraj rekomendowanych przez NFZ w celu uzyskania teleporady:

Gabinety stomatologiczne

 • Anna Bartoszek – świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, ul. Henryka Sienkiewicza 6, tel. 668 006 940;
 • Janusz Henryk Lal – świadczenia ogólnostomatologiczne, ul. Kornela Makuszyńskiego 16, tel. 84 686 02 30.

(Źródło: bilgoraj.pl)