Warsztaty językowe ZSZiO w Lublinie

8 stycznia 2020 r. młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju wraz z nauczycielami uczestniczyła w warsztatach językowych w Lublinie. Pierwszy warsztat odbył się w Instytucie Anglistyki UMCS. Dotyczył tematyki edukacji w USA, a prowadziła go Taylor Wichtendahl, Fulbright Teaching Assistant z USA, zaproszona do współpracy z uczelnią w ramach Programu Fulbrighta.

Na przykładzie własnej drogi edukacyjnej Taylor przedstawiła specyfikę systemu amerykańskiego, podała również wiele cennych wskazówek dotyczących możliwości nauki obcokrajowców w USA, sposobów jej finansowania i procesu rekrutacji do amerykańskich szkół i uczelni. Warsztat ten nie tylko pozwolił na zdobycie wiedzy o tym systemie, ale dał uczniom możliwość bezpośredniego kontaktu z oryginalnym językiem amerykańskim.

Drugi warsztat zorganizowany dla naszej grupy, również w języku angielskim, odbył się w Centrum Brytyjskim UMCS, dokładnie w Bibliotece Brytyjskiej działającej we współpracy z British Council (instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej, realizującą swoje działania na sześciu kontynentach i w ponad 100 krajach). Dotyczył on działalności obu instytucji, możliwości jakie dają uczącym się języka oraz konkretnych metod uczenia się porozumiewania w języku angielskim, które mogli przećwiczyć nasi uczniowie.

Udział w warsztatach otworzył też nowy rozdział we współpracy z uczelnią (z którą szkoła wcześniej współdziałała w innych dziedzinach), ponieważ dyrektor dr Adam Balicki podpisał Porozumienie o współpracy Instytutu Anglistyki UMCS z ZSZiO w zakresie bieżącej opieki merytorycznej i dydaktycznej przy realizowaniu zajęć edukacyjnych, umożliwiające szkole udział w zajęciach otwartych na uczelni, gwarantujące wsparcie w organizowaniu konkursów i współpracy ze szkołami partnerskimi. Dzięki dokumentowi nasza szkoła weszła w poczet szkół partnerskich UMCS.