Zadania Budżet Obywatelski – 2020

Do północy 31 lipca br. mieszkańcy Biłgoraja, którzy ukończyli 16 rok życia moli złożyć projekty zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasto Biłgoraj na rok 2020. W tym roku kwota przeznaczona na budżet obywatelski wynosi 200 tysięcy złotych. Do końca lipca Mieszkańcy złożyli dwanaście projektów zadań, z czego siedem wpłynęło za pośrednictwem strony internetowej, a pozostałe w formie papierowej zostały złożone w biurze podawczym Urzędu Miasta Biłgoraj.

Jeden wniosek został odrzucony na etapie weryfikacji formalnej, pozostałe skierowane są do weryfikacji merytorycznej. Po jej zakończeniu wnioski zostaną zweryfikowane przez Komisję ds. Budżetu obywatelskiego Gminy Miasto Biłgoraj na 2020 rok. Wyniki weryfikacji będą podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej bilgoraj.budzet-obywatelski.org.

Zadania pozytywnie zweryfikowane przez Komisję będą poddane pod głosowanie mieszkańców, które rozpocznie się 1 września i potrwa do 30 września 2019.

Poniżej lista projektów

 1. Budowa tężni solankowej
  Projekt przewiduje budowę tężni solankowej w bezpośrednim sąsiedztwie siłowni i placu zabaw w rejonie skrzyżowania ulic: Myśliwskiej i Ks. J. Poniatowskiego.
  Koszt: 180 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 2. Rewitalizacja boiska na Plac zabaw dla dzieci.
  Projekt przewiduje zagospodarowania boiska jakie znajduje się przy ulicy Sitarskiej przy skręcie na ulicę Grzybowa oraz Wschodnią.
  Koszt: 102 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 3. Zagospodarowanie Parku Nowakowskiego „Małpi Gaj „. Koło czerpakowe do zasilania w wodę kanałów i oczek w parku.
  Projekt przewiduje doprowadzenie bieżącej wody z rzeki Biała Łada poprzez koło czerpakowe podsiębierne zasilane nurtem rzeki.
  Koszt: 144 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 4. Budowa placu zabaw przy ulicy św. Marii Magdaleny w Biłgoraju
  Inwestycja zakłada budowę placu zabaw z ogrodzeniem i nawierzchnią syntetyczną poliuretanową lub trawnikiem urządzonym.
  Koszt: 56 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 5. Rewitalizacja doliny między ul. Bagienną, Lapidarium i Białą Ładą.
  Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu poprzez jego wyrównanie, wykonanie oczka wodnego, oświetlenia, zagęszczenie ziemi, posianie trawy, ustawienie tablic informujących o występującej na tym terenie florze i faunie.
  Koszt: 200 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 6. Biłgoraj dla jerzyków!
  Projekt zakłada zakup i montaż na terenie całego miasta 1000 szt. budek dla jerzyków.
  Koszt: 86 500 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 7. Modernizacja boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Biłgoraju
  Projekt przewiduje wykonanie bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni do skoku w dal (nawierzchnia poliuretanowa), rzutni z kołem do pchnięcia kulą oraz skoczni do skoku wzwyż z rozbiegiem z tworzywa syntetycznego + osprzęt techniczny.
  Koszt: 195 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 8. Lodowisko dla wszystkich – sprzęt do nauki i bezpłatna wypożyczalnia łyżew
  Projekt przewiduje doposażenie lodowiska w profesjonalny sprzęt i otwarcie bezpłatnej wypożyczalni łyżew.
  Koszt: 200 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 9. Biłgorajski projekt edukacyjno-kulturalny z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II
  Projekt polega na przybliżeniu, ukazaniu i upamiętnieniu, przez muzykę, film i teatr, osoby i nauczanie św. Jana Pawła II.
  Koszt: 190 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 10. Plac Zabaw na Osiedlu Bagienna
  Projekt przewiduje stworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscu istniejącego placu zabaw (wymiana sprzętu dla rozrywki dzieci, ogrodzenia, nawierzchni i oświetlenia oraz montaż ławek, stolika i pojemnika na odpady.
  Koszt: 66 418,90 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 11. Budowa nowego i bezpiecznego placu zabaw
  Zadanie będzie polegać na demontażu starych niebezpiecznych huśtawek wraz ze zjeżdżalnią i drabinkami oraz ogrodzeniem.
  Koszt: 190 000 zł.
  Stan weryfikacji: W weryfikacji merytorycznej.

 12. Budowa amfiteatru
  Budowa amfiteatru złożonego ze sceny, widowni odkrytej – zadaszonej (w/g projektu), zaplecza scenicznego i infrastruktury obiektu.
  Koszt: 200 000 zł.
  Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie.

(Źródło: bilgoraj.pl)